Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczna Skrzynka PodawaczaMonitor PolskiDziennik UstawElektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoBakałarzewo
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Goście on-line
Licznik odwiedzin:
2200950
Dzisiaj:
146
Gości on-line:
0
Twoje IP:
54.225.16.58

Konferencje naukowe i popularnonaukowe w Bakałarzewie

 
2017-02-21

III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. "Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem"

 

- iii__konferencja_2017.png

  W niedzielę, 19 lutego 2017 roku, odbyła się w III Konferencja historyczna w Bakałarzewie. Jej temat brzmiał: Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem. Współorganizowało ją kilka jednostek nauki i kultury: Białostockie Towarzystwo Naukowe, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Archiwum Państwowe w Suwałkach, Ekologiczne Stowarzyszenie Gmin „Rospuda” i Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie, w której prowadzono obrady. Uroczystość o godz. 12.00 rozpoczął dr Tomasz Naruszewicz, wójt gminy Bakałarzewo. Minutą ciszy ucczono pamięć wybitnego historyka, prelegenta I konferencji w Bakałarzewie - prof. dra hab. Stanisława Alexandrowicza.

 Jako pierwszy wystąpił prof. Józef Maroszek z Uniwersytetu w Białymstoku (prezes Białostockiego Towarzystwa Naukowego), który przedstawił Potrzeby badań historycznych ekonomiki obszaru między Niemnem a Rospudą. Następnie głos zabrał prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego - dr Maciej Ambrosiewicz: Kanał Augustowski - utracona szansa rozwoju gospodarczego Królestwa Polskiego. Po nim swój referat Losy własności ziemskiej na terenie parafii Bakałarzewo w XIX i XX wieku wygłosiłmgr Andrzej Matusiewicz, wiceprezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Mgr Przemysław Czyżewski z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Białystok omówił Dochodowość miasteczek prywatnych powiatu grodzieńskiego w świetle ofiary dziesiątego grosza z 1789 roku.
Ostatnim prelegentem przed przerwą był dr Tomasz Naruszewicz (BTN, PWSZ Suwałki, prezes ESG „Rospuda), który porównał gospodarkę miejską Przerośli, Filipowa, Bakałarzewa i Raczek w XVI-XVIII wieku. Po przerwie kawowej wystąpili:  dr Jarosław Schabieński (CEN Suwałki, ASTN), Kontakty mieszkańców województwa suwalskiego z sowiecką Litwą i Białorusią w latach 70. XX wieku; dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach - mgr Tadeusz Radziwonowicz, O społeczno-gospodarczych skutkach Wielkiej Wojny na terenie guberni suwalskiej w latach 1914 - 1915 w świetle archiwaliów z Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie; dr Ewa Rogalewska z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Białystok (wiceprezes BTN), Status społeczny rodzin ofiar Obławy Augustowskiej w PRL w świetle relacji; mgr Sławomir Filipowicz (Archiwum Państwowe w Suwałkach), Działalność gospodarcza kamedułów Eremu Wyspy Wigierskiej; dr Marek Góryński z Zespołu Szkół Technicznych w Olecku - Przemyt przez granicę polsko-niemiecką na odcinku Prus Wschodnich w latach 30-tych XX wieku oraz mgr Marek Sidor z Archiwum Państwowego w Suwałkach: Jakie podatki płacili mieszczanie raczkowscy w czasach Ludwika M. Paca.
Obrady prowadziła Teresa Budzińska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie. Oprawą multimedialną zajęła się Renata Naumowicz. Przy organizacji imprezy pomagały też: Ewa Urbanowicz i Katarzyna Chrulska.

 Ponadto przybyło wielu znamienitych Gości, jak m.in.: Jej Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. E. Szczepanika w Suwałkach - dr Marta Wiszniewska, Prorektor PWSZ - dr Edyta Kimera, Tadeusz Chołko, wójt gminy Suwałki z Małżonką, Komendant Miejski Policji w Suwałkach - podinsp. Jacek Tarnowski, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach - podinsp. Adam Miezianko, Komendant Placówki Straży Granicznej Rutka-Tartak - mjr Michał Łangowski, Przewodniczący Rady Gminy Bakałarzewo - mjr Grzegorz Kozłowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Bakałarzewie - Krzysztof Sobolewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raczkach - Artur Łuniewski, Sekretarz Urzędu Gminy Bakałarzewo - Zbigniew Szymański z Małżonką, Mirosław Surmacz, nauczyciel i prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej, kierownik w UG Bakałarzewo - Ewa Żukowska, pracownik IPN Białystok - Krzysztof Jodczyk, pracownik IPN Białystok - Jarosław Wasilewski, Izabela Szymańska - skarbnik Białostockiego Towarzystwa Naukowego, były burmistrz Rynu, bakałarzewianin - Józef Naruszewicz, radny powiatowy Stefan Biłda z Małżonką, nauczycielka Zespołu Szkół w Bakałarzewie - Celina Czarniecka, Paulina Naruszewicz, neurologopeda, Alina Kalinowska, nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Olecku, nauczyciel szkoły w Pawłówce - Kazimierz Leończuk, nauczyciel Zespołu Szkół w Filipowie - Marta Sobuniewska, Radni gminni (Marek Gorlo, Józef Klimko, Bogusław Konopko), Sołtysi (Mieczysław Czarniecki z Kotowiny, Marian Dąbrowski z Klonowej Góry, Adam Kozłowski z Nowego Skazduba, Wiesław Pietrewicz z Nowej Wsi), Członkowie Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin "Rospuda" i wielu innych.

 

Więcej:

http://pwsz.suwalki.pl/web/guest/news/-/asset_publisher/9dqyLD6D5pxh/content/miedzy-niemnem-a-rospuda-%E2%80%93-konferencja-naukowa-w-bakalarzewie

http://www.suwalki24.pl/article/1,ciekawe_wyklady_i_wielu_gosci_trzecia_konferencja_historyczna_w_bakalarzewie_zdjecia

http://www.suwalki.ap.gov.pl/art,41,iii-konferencja-historyczna-w-bakalarzewie

 

 

 

UG Bakałarzewo

III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. "Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem" - galeria

 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
III Konferencja historyczna w Bakałarzewie z 2017 r. ˝Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem˝
 
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
20 sierpnia 2017
niedziela
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Urząd Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo, pow. suwalski, woj. podlaskie
tel.: +48(087)5694024, fax: +48(087)5694308, email: urzad@bakalarzewo.pl, http://bakalarzewo.pl
NIP: 844-00-08-292, Regon: 000531387
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI