Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczna Skrzynka PodawaczaMonitor PolskiDziennik UstawElektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoBakałarzewo
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
- dopisz - wypisz
Goście on-line
Licznik odwiedzin:
0247357
Dzisiaj:
370
Gości on-line:
19
Twoje IP:
54.90.42.156
Aktualności
 
2014-08-28
Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej w sprawie elektroni wiatrowej ˝Skazdub˝
  Pobierz zawiadomienie
 
2014-08-26
Procedura wydania odpisu aktu stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bakałarzewie
Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego
Do wglądu: dokument tożsamości
Opłaty: Opłata skarbowa:
 
2014-08-19
Bezplatne szkolenia komputerowe oraz językowe dla mieszkańców gminy Bakałarzewo
    OGŁOSZENIE Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych zaprasza   mieszkańców gminy Bakałarzewo do udziału w projekcie   „Akademia Kompetencji Edukacyjnych” Projekt obejmuje dwa szkolenia: 1.       Język angielski na poziomie TELC A2 (120 godzin dydaktycznych) zajęcia odbywać się będą w okresie wrzesień – listopad w godzinach popołudniowych 2.    Komputerowe – ECDL Start (40 godzin dydaktycznych) zajęcia odbywać się będą w okresie wrzesień – listopad w godzinach popołudniowych Miejsce szkolenia Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie Udział w szkoleniach jest bezpłatny! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w&
 
2014-08-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101961B (ULICA KAMIEŃSKA) OD KM 0+306,00 DO KM 0+757,00 W BAKAŁARZEWIE
Bakałarzewo: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 101961B (ULICA KAMIEŃSKA) OD KM 0+306,00 DO KM 0+757,00 W BAKAŁARZEWIE
Numer ogłoszenia: 176645 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
2014-08-11
Informacja w sprawie terminu skladania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
Urząd Gminy Bakałarzewo informuje, że

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
• w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

 
2014-08-05
Informacja GOPS w Bakałarzewie w sprawie terminu składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakałarzewie przypomina, iż w miesiącach sierpień-wrzesień 2014 r. składać można wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014-2015.
 
2014-07-28
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo w obrębie Bakałarzewo
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo w obrębie BAKAŁARZEWO (zwanego "Osiedle Zacisze");
2. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo w obrębie BAKAŁARZEWO (zwanego "Osiedle Szkolne");
3. Projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo w obrębie BAKAŁARZEWO".
 
2014-07-15
Obwieszczenie Wojta Gminy Bakalarzewo w sprawie ponownego zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch elektrowni wiatrowych Skazdub o łącznej mocy 3,6 MW
Wójt Gminy Bakałarzewo działając na podstawie art. 10 § 1, art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013.267) oraz art.33 ust.1 pkt7ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. nr199 poz.1227 z późn.zm.)
zawiadamia ponownie
strony postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch elektrowni wiatrowych Skazdub o łącznej mocy 3,6 MW we wsi Stary Skazdub na działce nr 184 i we wsi Nowy Skazdub na działce nr 8 i 9 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gm. Bakałarzewo, pow. Suwałki , woj. Podlaskie .
 
2014-06-02
Komunikat w sprawie konieczności wykonania podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej
Wójt Gminy Bakałarzewo zgodnie z art.5.1pkt2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132 poz.622 z późniejszymi zmianami) oraz podjętą Uchwałą nr XXX/172/06 przez Radę Gminy Bakałarzewo z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bakałarzewo informuję ,że w związku z nowo wybudowaną siecią kanalizacji sanitarnej w latach 2012- 2013 na terenie gminy Bakałarzewo nakładam obowiązek wykonania przyłącza sanitarnego do głównej sieci przez każdego właściciela posesji do dnia 18 sierpnia 2014r.
 
2014-01-07
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2014 r. na terenie gm. Bakałarzewo oraz informacja na temat osiągniętych poziomów odbioru odpadów
  Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (od 1 lipca 2013 r.) 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bakałarzewo: Firma Transportowo – Usługowa Eko s. c. ul. Słoneczna 12, 16 - 404 Jeleniewo 2. Informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bakałarzewo zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-4
 
2009-10-01
Regulamin korzystania z komleksu boisk ˝Orlik 2012˝
  Pobierz regulamin
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
30 sierpnia 2014
sobota
242 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
imieniny
Benona, Jowity, Szczęsnego
Urząd Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo, pow. suwalski, woj. podlaskie
tel.: +48(087)5694024, fax: +48(087)5694308, email: urzad@bakalarzewo.pl, http://bakalarzewo.pl
NIP: 844-00-08-292, Regon: 000531387
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI