Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczna Skrzynka PodawaczaMonitor PolskiDziennik UstawElektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoBakałarzewo
Znajdujesz się w: Strona główna / Inwestycje
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Goście on-line
Licznik odwiedzin:
2197989
Dzisiaj:
567
Gości on-line:
2
Twoje IP:
107.22.52.86

Inwestycje

 
2016-12-31

Inwestycje 2016 rok

 

Płociczno. Wyasfaltowanie 1,5 km drogi gminnej.

- 8._plociczno_nowa_droga__1_.jpg

- 8._plociczno_nowa_droga__2_.jpg

- 8._plociczno_nowa_droga__3_.jpg

- 8._plociczno_nowa_droga__4_.jpg

 

6 czerwca 2016 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Postrunku Policji w Bakałarzewie.

- otwarcie_postrunku_policji_w_bakalarzewie_6.06_wstega.jpg

- 80._otwarcie_posterunku_policji__1_.jpg

- 80._otwarcie_posterunku_policji__2_.jpg

- 80._otwarcie_posterunku_policji__3_.jpg

- 80._otwarcie_posterunku_policji__4_.jpg

- 80._otwarcie_posterunku_policji__5_.jpg

- 80._otwarcie_posterunku_policji__6_.jpg

- 80._otwarcie_posterunku_policji__7_.jpg

 

Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach Gmina Bakałarzewo sfinansowała przebudowę 500-metrowego odcinka drogi powiatowej. Jest to główna oś powstającego Bulwaru nad Rospudą i jez. Symowo. Koszt to ponad 430000 zł.
 - 85._bulwar_bakalarzewo__1_.jpg
- 85._bulwar_bakalarzewo__2_.jpg
 
- 85._bulwar_bakalarzewo__3_.jpg

 

Wyasfaltowano 320-metrowego odcinka drogi gminnej w Starej Chmielówce (przy kościele).

 Obraz na stronie stara_chmielowka_asfalt_z_poboczami2016-07-04__3_.jpg

 - 1._stara_chmielowka_asfalt_z_poboczami2016__2_.jpg

- 1._stara_chmielowka_asfalt_z_poboczami2016__3_.jpg

- 1._stara_chmielowka_asfalt_z_poboczami2016__4_.jpg

 

Wyasfaltowanie kilometrowego odcinka na Koloniach Bakałarzewo (koło tzw. bunkrów).

- 2._asfalt_kolonie_bakalarzewo_2016_2016-06-28__17_.jpg

- 2._asfalt_kolonie_bakalarzewo_2016_2016-06-28__18_.jpg

- 2._asfalt_kolonie_bakalarzewo_2016_2016-06-28__19_.jpg

 

Na drodze gminnej w Nowej Wsi przeprowadzono prace nad gruntownym wyżwirowaniem drogi, naprawą przepustu oraz poprawą przydroznego rowu.

 - 38._nowa_wies_przepust_2016-10-20.jpg

 

Wyasfaltowanie 2-kilometrowej drogi Nowa Kamionka - Wólka Folwark.

 - 3._nowa_kamionka_asfalt_2016__1_.jpg

- 3._nowa_kamionka_asfalt_2016__2_.jpg

 

- 3._nowa_kamionka_asfalt_2016__3_.jpg

 

- 4._wolka_folwark_asfalt_2016__2_.jpg

 - 4._wolka_folwark_asfalt_2016.jpg

 
Dzięki otrzymanej rządowej dotacji została wyasfaltowana część ul. Koziej w Bakałarzewie. Środki pochodzą z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Do Ośrodka Zdrowia powstał też chodnik. Wykonano też odwodnienie, zjazdy oraz parking przy Ośrodku Zdrowia. Całkowity koszt inwestycji to ponad 330000 zł.

 

- 84._ul._kozia.jpg

 - 84._ul_kozia__1_.jpg

- 84._ul_kozia__2_.jpg

 

Uporządkowano cmentarz wojskowy z I wojny światowej w Marynie. Przed wejściem ustawiono tablicę informacyjną.

- maryna_cmentarz_i_wojna_2016-10-11__5_.jpg

 

 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 19000 zł Urząd Gminy Bakałarzewo zlecił  "Wykonanie oznakowania ścieżki ekologicznej i budowy punktu dydaktycznego przy moście na rzece Rospudzie" w Bakałarzewie.

- 27._punkt_ekologiczny_przy_moscie__1_.jpg

 - 27._punkt_ekologiczny_przy_moscie__2_.jpg

- 27._punkt_ekologiczny_przy_moscie__3_.jpg

 

Wyasfaltowano kilometrowy odcinek drogi Suchorzec-Góra. 

- 5._suchorzec_gora_asfalt_drogi_2016__1_.jpg

- 5._suchorzec_gora_asfalt_drogi_2016__2_.jpg

- 5._suchorzec_gora_asfalt_drogi_2016__3_.jpg

 

Wyżwirowano i uporządkowano drogę przy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie.

- 25._parking_biblioteka_bakalarzewo_2016-09-21.jpg

 

 

Rozpoczęto prace nad budową Bulwaru nad Rospudą i jez. Sumowo w Bakałarzewie.

 - bulwar.png

 

c

- 26._plac_zabaw_rynek_renowacja_2016-09-07__1_.jpg

 

 

- 26._plac_zabaw_rynek_renowacja_2016-09-07__2_.jpg

 

 

Wspólnie z sołtysami i radnymi pomalowano część wiat przystankowych na terenie gminy Bakałarzewo.

- gora_pomalowany_przystanek_romanowski_2016.jpg

 

Suchorzec. Pomalowanie przystanku 2016r.

- suchorzec_przystanek_malowanie_2016-09-09.jpg

 

Trzy słupy przystankowe we wsi Gębalówce zostały wyczyszczone, uporządkowane i pomalowane.

- 49._przystanek_gebalowka_malowanie_2016-09-09.jpg

 

Odświeżenie słupa przystankowego w Marynie.

- maryna_slup_2016-08-30.jpg

 

Przystanek autobusowy w Klonowej Górze został odnowiony, 2016r.

- 51._klonowa_gora_slup_2016-08-30.jpg

W Sokołowie została społecznie pomalowana wiata przystanku autobusowego.

- sokolowo_pomalowany_przystanek_2016-08-30.jpg

 

Stara Kamionka. Pomalowanie przystanku autobusowego, 2016r.

 

- stara_kamionka_przystanek1.png

 

 Wólka Folwark. Pomalowanie przystanku autobusowego, 2016r.

 

 

 

http://www.bakalarzewo.pl/asp/pliki/download/wolka_folwark_przystanek.png download/

 

 

Gębalówka i Konopki. Wyżwirowanie i poszerzanie dróg.

- 34._konopki_gebalowka.jpg

- 34._konopki_zwirowanie.jpg

 


Budowa zadaszonej wiaty przy stadionie gminnym w Bakałarzewie.

 - 32._wiata_stadion_2016__1_.jpg

- 32._wiata_stadion_2016__2_.jpg

- 32._wiata_stadion_2016__3_.jpg

 


 

Stara Kamionka, Wólka, Wólka Folwark. Uzupełnianie ubytków w drodze powiatowej przez Zarząd Dróg Powiatowych.

- 44._stara_kamionka_poprawa_asfaltu_2016-08-16.jpg

- 44._stara_kamionka_poprawa_poboczy_2016-09-29.jpg

 

Nieszki. Gruntowne wyżwirowanie i poszerzenie drogi gminnej.

- nieszki_zwirowanie_drogi_2016-08-07__3_.jpg

 


 

 

Przy skrzyżowaniu ulic: Polnej i Suwalskiej w Bakałarzewie powstał prywatny, murowany zakład mechaniczny z myjnią. UG Bakałarzewo sprzedał pod tę inwestycję działkę gminną.

- 20._myjnia_bakalarzewo.jpg

- 20._myjnia_bakalarzewo_2.jpg

 


Trwają prace nad uzyskaniem odpowiednich pozwoleń niezbędnych do planowanej budowy pływającego pomostu na jeziorze Skazdubek w Nowym Skazdubie. Ustawienie pomostu planowane jest na 2017 rok.

http://www.bakalarzewo.pl/asp/pliki/download/mini/nowy_skazdub_2015__10_.jpg download/

 

Wyżwirowano m.in. drogi w: Matłaku,  Nowym Dworze, Zdrębach, Karasiewie, Zdrębach, Aleksandrowie, Zajączkowie Folwark, Orłowie

 - nowa_wies_droga_zwirowana_2016-07-19__13_.jpg


 


W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karasiewie wykonano łazienkę oraz zakupiono krzesła i stoły.

download/http://www.bakalarzewo.pl/asp/pliki/download/mini/straz.png

 

Sokołowo. Gruntowne wyżwirowanie drogi gminnej.
- sokolowo_zwirowanie_2016-06-30__2_.jpg

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie pozyskała 2500 zł na zakup nowości wydawniczych w 2016r.

 

Góra. Poszerzanie i żwirowanie drogi gminnej.

- gora_poszerzanie_drogi_2016-06-21__2_.jpg

 

Słupie. Żwirowanie dróg gminnych.

- slupie_gm._bakalarzewo_zwirowanie_drog_2016-06-21__4_.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Pdgórze poszerzenie i żwirowanie drogi.

- podgorze_poszerzanie_drogi_2016-06-21__3_.jpg

 

Przy ulicy Kwiatowej w Bakałarzewie zostały ustawione nowe dwie lampy uliczne.

- 18._oswietlenie_kwiatowa_jeziorna_bakalarzewo__3_.jpg

 


 

Pięć nowych ławek zostało ustawionych przy sali gimnastycznej Zespołu Szkoł w Bakałarzewie. W świetlicy szkolnej została też położona nowa wykładzina.

http://www.bakalarzewo.pl/asp/pliki/download/mini/szkola_bakalarzewo_maj_2016__1_.png download/


 

Przy drodze gminnej we wsi Góra została ustawiona wiata przystankowa.

download/


 Przed domem Pani Sołtys Starej Kamionki została ustawiona tablica informacyjna, która wczśniej znajdowała się przed budynkiem Urzędu Gminy Bakałarzewo.

- tablica_informacyjna_stara_kamionka.jpg

 

 

Trwają prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bakałarzewo.

- herb.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Bakałarzewo zakupił nową, dwudzielną tablicę ogłoszeniową, 2016r.
 
- tablica_informacyjna_ug_bakalarzewo_2.jpg
 
 

 

 
 Dzięki współpracy z Bankiem Żywności wydano kilka transportów żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Bakałarzewo.
 
 
 http://www.bakalarzewo.pl/asp/pliki/download/mini/zywnosc_bakalarzewo.jpg download/
 
 
W drogach gminnych Starej Chmielówki w 2016r. naprawiano i udrożniano  przepusty.
 
- przepust.jpg
 
 
Została wymieniona brama prowadząca do budynku Zespołu Szkół w Bakałarzewie.
 
- brama_szkola_bakalarzewo_2016.jpg
 
 

 Urząd Gminy Bakałarzewo wraz z współfinansowanym  przez firmę Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, w ramach funduszu prewencyjnego zakupił i dokonał montażu drzwi wejściowych do budynku od strony "podwórza" UG Bakłarzewo  kwotą 2100zł.

- drzwi_podworze2.jpg

 

Na skrzyżowaniu ulic: Rynek, Filipowskiej i Kamieńskiej w Bakałarzewie zostało ustawione lustro drogowe.

- lustro_bakalarzewo_2016__2_.jpg

 


 Przeprowadzono dodatkowe prace naprawcze przy drogach gminnych w: Płocicznie i Słupiu.

- slupie_gm._bakalarzewo_zwirowanie_drog_2016-06-21__4_.jpg

 

 Wyasfaltowano kilometrowy odcinek drogi Zajączkowo-Podwólczanka

- 6._zajaczkowo_asfaltowanie_drogi_2016__1_.jpg

- 6._zajaczkowo_asfaltowanie_drogi_2016__2_.jpg

- 6._zajaczkowo_asfaltowanie_drogi_2016__3_.jpg

- 7._podwolczanka_asfaltowanie_drogi_2016__1_.jpg

- 7._podwolczanka_asfaltowanie_drogi_2016__2_.jpg

 

 

 

 

Dzięki uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Gmina Bakałarzewo zakupiła nowoczesną motopompę pożarniczą oraz sanie do ratownictwa lodowego. Całkowity koszt przedsięwzięcia, wraz z wkładem własnym, to 38800 zł.

 - 23._motopompa_i_sanie_osp_bakalarzewo_2016__1_.jpg

- 23._motopompa_i_sanie_osp_bakalarzewo_2016__2_.jpg

 

Nowy hydrant powstał obok budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie. Zwiększył on bezpieczeństwo obiektu oraz tej części Bakałarzewa.

- 21._hydrant_kolo_biblioteki.jpg

 


 

Dzięki otrzymanej przez Urząd Gminy Bakałarzewo dotacji 31809 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 27 podmiotów z Gminy pozbyło się azbestu.

 - 19._eternit_gmina_bakalarzewo_wywoz_2016-09-16__1_.jpg

 


 28 kwietnia 2016 roku Urząd Gminy Bakałarzewo zakupił nową, dwudzielną tablicę ogłoszeniową. Została ona ustawiona przed budynkiem gminnym. Jest ona zamykana i stylistycznie nawiązuje do ogrodzenia parku oraz lamp oświetlających Urząd i Posterunek Policji. Wnętrze jest podświetlane.

- 31._podswietlona_tablica_przed_gmina.jpg

 

-Dziięki uzyskanej dotacji bakałarzewska Biblioteka wraz z Augustowsko-Suwalskim Towarzystwem Naukowym, Muzeum Okręgowym w Suwałkach i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raczkach zrealizowała projekt: "Wspólnie opowiedziana historia – aktywizacja mieszkańców gmin Raczki i Bakałarzewo wokół dziedzictwa historycznego i wydarzeń I wojny światowej", dofinansowanego ze środków w ramach PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH FIO 2016. Dzięki niemu: na Rynku w Bakałarzewie zrealizowano inscenizację bitwy prusko-rosyjskiej z 1914 roku, ustawiono tablice informacyjne przy cmentarzach w: Wólce, Płocicznie, Zajączkowie, Marynie  i na Rynku w Bakałarzewie, powstała książeczka historyczna itd.

- 15 czerwca 2016 roku Gmina Bakałarzewo otrzymała 12000 zł dotacji  na zakup książek do biblioteki szkolnej w Bakałarzewie w ramach rządowego programu promującego rozwój czytelnictwa "Książki naszych marzeń". Gmina Bakałarzewo dołożyła do tej kwotu 3000 zł wkładu własnego. Ponadto Gmina pozyskała 14056 zł na podręczniki i inne materiały edukacyjne na potrzeby bakałarzewskiej szkoły (dotacja celowa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku). Projekt realizowany przy dużej współpracy Dyrekcji szkoły.

 

 

 - 21 czerwca 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie pozyskała 2500 zł na zakup nowości wydawniczych. Środki pochodzą z Biblioteki Narodowej w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


 - Wyremontowanie części budynku UG Bakałarzewo.

- 17._remont_ug_bakalarzewo__1_.jpg

- 17._remont_ug_bakalarzewo__2_.jpg

- 17._rermont_ug_bakalarzewo_2016__1_.jpg

- 17._rermont_ug_bakalarzewo_2016__2_.jpg

- 17._rermont_ug_bakalarzewo_2016__3_.jpg

 

- Naprawiono dach budynku gospodarczego za Urzędem Gminy. Zostało zdjęte pokrycie eternitowe a następnie wzmocniono konstrukcję i położono papę z listwami.

 - 29._szopa_za_gmina.jpg

 

- W świetlicy wiejskiej w Sadłowinie została wyremontowana łazienka, w której ułożono glazurę. W głównej sali wykonany również został ładny kominek. Ponadto pomalowano korytarz. Łączny koszt zadania wyniósł 6662 zł (fundusze sołeckie).

- 83._sadlowina_remont_swietlicy_2016__2_.jpg

- 83._sadlowina_remont_swietlicy_2016__3_.jpg

- 83._sadlowina_remont_swietlicy_2016__1_.jpg

 

- Przed świetlicą w Starym Skazdubie wykonane zostało nowe, metalowe ogrodzenie. Kosztowało ono około 11000 zł. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego.

 - 86._swietlica_stary_skazdub.1jpg.jpg

- 86._swietlica_stary_skazdub.jpg

 

 
 
UG Bakałarzewo
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
18 sierpnia 2017
piątek
230 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bogusława, Bronisława, Ilony
Urząd Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo, pow. suwalski, woj. podlaskie
tel.: +48(087)5694024, fax: +48(087)5694308, email: urzad@bakalarzewo.pl, http://bakalarzewo.pl
NIP: 844-00-08-292, Regon: 000531387
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI