Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczna Skrzynka PodawaczaMonitor PolskiDziennik UstawElektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoBakałarzewo
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Goście on-line
Licznik odwiedzin:
1781858
Dzisiaj:
348
Gości on-line:
20
Twoje IP:
54.167.157.241

Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo

 

                                                                                                                                             

WÓJT GMINY BAKAŁARZEWO

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW I ZAINTERESOWANYCH

 

do udziału w pogłębionych konsultacjach społecznych w związku z opracowaniem studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakałarzewo

 

 • 23 lutego 2017 r. w godz. 13.00 - 17.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie

Warsztat  planowania partypacyjnego z ekspertem,  który dokona analizy zasobów i potencjału gminy i przedstawi prezentację na temat wyników analizy.

 • 6 marca 2017 r. w godz. 9.00 – 13.00 na Rynku w Bakałarzewie

Otwarte spotkanie konsultacyjne, pokazy, gry, konkursy dla dzieci i młodzieży, będą zbierane opinie, uwagi i propozycje dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakałarzewo.

 • 21 marca 2017 r. w godz. 13.00 -17.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie

Odbędzie się warsztat konsultacyjny z użyciem map. Uczestnicy będą mogli aranżować miejsca w przestrzeni, zbierane będą ankiety, wnioski, które zostaną wykorzystane w warsztacie konsultacyjnym.

 Cel konsultacji:

- poznanie argumentów dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu gminy,
- zapoznanie się z opiniami ekspertów,
- zebranie opinii i pomysłów na zaprowadzenie ładu przestrzennego,
- wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań i zaprojektowanie przestrzeni z uwzględnieniem walorów przyrodniczych.

Jako uczestnik konsultacji opiniujesz i wpływasz na przyszłość naszej gminy!!!

 

Plakat - pobierz

Ulotka - pobierz

Formularz konsultacji społecznych - pobierz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  W dniu 23 lutego 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach pogłębionych konsultacji społecznych, w związku z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakałarzewo. Warsztat  planowania partypacyjnego z ekspertem,  który dokona analizy zasobów i potencjału gminy i przedstawi prezentację na temat wyników analizy.

Spotkanie przeprowadzili ekspert dr inż. Lech Magrel i animatorzy Katarzyna Łotowska i Krzysztof Leończuk.

 Potencjał przyrodniczy Gminy Bakałarzewo - opracowanie dr inż. Lech Magrel - pobierz 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  W dniu 6 marca 2017 roku odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne, zostały zebrane ankiety dotyczce studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakłarzewo. Młodzież uczestniczyła w konkursie dotyczącym Gminy Bakałarzewo oraz grze. Młodzi ludzie przestawili swoje propozycje na temat zmian w przestrzeni naszej gminy. 

Spotkanie przeprowadzili ekspert Marcin Kruhlej i animator Dominik Sołowiej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 marca 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakłarzewie odbyły się warsztaty konsultacyjne z uzyciem map w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy, młodzież Gimnazjum Zespołu Szkół oraz zainteresowane osoby wyraziły swoje pomysły i uwagi dotycze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakałarzewo.

W spotkanu uczestniczył Wójt Tomasz Naruszewicz, przedstawiciel INTERTIM Suwałki, przedstawiciele NOT Białystok.

Spotanie przeprowadzili animatorzy: Katarzyna Łotowska i Krzysztof Leończuk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE o konsultacjach

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Bakałarzewo

Gmina Bakałarzewo realizuje pogłębione konsultacje społeczne w związku z opracowywanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakałarzewo

w związku z projektem „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

KONSULTACJE  zostaną przeprowadzone w okresie  do 30 kwietnia 2017 r. na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu Nr G/4/2016 zawartej dnia 31 października 2016r.  pomiędzy Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Białymstoku a Gminą Bakałarzewo.

Podstawy prawne 

1. art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

„1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bakałarzewo określają uchwały Rady Gminy Bakałarzewo:”

 1. 1.      Uchwała Nr XIV/65/2016 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bakałarzewo (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 17 lutego 2016r., poz.890)

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/bakalarzewo/2116.pdf

 1. 2.      Uchwała Nr XLII/245/14 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakałarzewo

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/bakalarzewo/942.pdf

 

Plan realizacji procesu konsultacji:

 1. W ramach metody analizy fotograficznej – zostaną wykonane zdjęcia dotyczące najważniejszych miejsc w przestrzeni w Gminie Bakałarzewo. Zdjęcia zostaną zaprezentowane uczestnikom konsultacji na otwartych spotkaniach i przed rozpoczęciem warsztatów.
 2. Konsultacje z wykorzystaniem mapy interaktywnej będą polegać na wykorzystaniu   rozszerzonego systemu GIS Podlasie-  prezentowany będzie projekt konsultowanego dokumentu (w postaci specjalnych map) oraz zawarte będą informacje dotyczące procesu konsultacji.
 3. W ramach metody planowanie partycypacyjne odbędzie się spotkanie z ekspertem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie. Ekspert dokona  analizy zasobów i potencjału gminy i przedstawi uczestnikom konsultacji prezentację na temat wyników analizy. Analiza zostanie umieszczona także na stronie internetowej urzędu. Ponadto mieszkańcy, partnerzy publiczni i społeczni przy wsparciu architektów/urbanistów mogą brać udział w tworzeniu i powstawaniu nowych wizji przestrzennych.
 4. Przeprowadzenie  dni otwartych z o charakterze heppeningu:

 -  spotkanie dotyczące tematu konsultacji na Rynku w Bakałarzewie pod namiotem:  pokazy, gra, konkurs dla dzieci i młodzieży, specjalistyczne panele dyskusyjne dla dorosłych, podczas których zbierane będą opinie, uwagi, propozycje w konsultacjach.

 1. Warsztat konsultacyjny z użyciem map w Gminnej Bibliotece Publicznej:

- uczestnicy mogą aranżować miejsca w przestrzeni - zbieramy ankiety, wnioski, które zostaną wykorzystane podczas warsztatu konsultacyjnego.

 1. Wnioski i uwagi można składać do 31 marca 2017 r.
 2. Zakończenie  pogłębionych konsultacji społecznych: 30 kwietnia 2017r.

 

Uwagi i wnioski proszę przesyłać na e-mail: konsultacje@bakalarzewo.pl

 - gis_banner-01.jpg

 

 

UG Bakałarzewo

Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo - galeria

 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Konsultacje społeczne Studium Gminy Bakłarzewo
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
27 marca 2017
poniedziałek
86 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Ernesta, Jana, Marka
Urząd Gminy Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo, pow. suwalski, woj. podlaskie
tel.: +48(087)5694024, fax: +48(087)5694308, email: urzad@bakalarzewo.pl, http://bakalarzewo.pl
NIP: 844-00-08-292, Regon: 000531387
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI